BLI MEDLEM

Vi ønsker nye medlemmer velkommen! Ungdommer bes kontakte treneren for de aktive utøverne (Tine Bjonge), se her.

Alle andre bes følge med på våre nyhetssaker som legges ut på Bærum Roklubbs offisielle Facebookside og melde seg på roskolen når denne arrangeres en til to ganger i året.

Om du allerede er roer, men søker nytt miljø, kan du kontakte Master.

Innmeldingsskjema kan lastes ned her:

Medlemskontingenten i Bærum Roklubb er på 1500 kr pr år.

Med flere medlemmer i samme husstanden kan øvrige være familiemedlem, da betaler kun første person 1500 kr, mens resterende familiemedlemmer betaler 1000 kr pr år.

Medlemskontigenten betales til Bærum Roklubbs konto: 1627.05.12112

Som medlem i Bærum Roklubb får man tilgang til treningsrom og romaskin i klubbhuset, samt garderobe med dusj. Medlemmer får også tilgang på båter til sitt ferdighetsnivå. Her kreves det erfaring eller kurs for å benytte matriellet. Snakk med Rosjef dersom du er usikker på om du kan bruke en båt eller matriell.